KATILIM ŞARTLARI ve GENEL HÜKÜMLER

  1. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. tarafından 25.11.2013 tarihinde başlayan bu proje www.sosyalhayatgecidi.com üzerinden yayınlanacaktır.

  2. Projede kullanıcıların hazırlayacağı video içeriklerden Ford Otomotiv San. A.Ş sorumlu tutulamaz.

  3. Sitede kullanılan sosyal medya platformlarının bakıma alınması, erişiminin olmaması veya kendi bünyelerinde yaşanan teknik sorunlar sebebiyle Ford Otomotiv San. A.Ş sorumlu tutulamaz.

  4. Kullanıcı www.sosyalhayatgecidi.com‘da oluşturduğu ve ilgili sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmış olduğu metin, ses ve görsel içeriklerden kendisi sorumludur. Tüm yasal yükümlülükleri kullanıcıya aittir. Ford Otomotiv San. A.Ş oluşturulan ve paylaşılan videodan ve içeriğinden sorumlu tutulamaz.

  5. Ford Otomotiv San. A.Ş kullanıcıların paylaştığı videoları moderasyon aşamasından sonra, herhangi bir gerekçe sunmadan kaldırma yetkisine sahiptir.

  6. Katılımcı, projenin veritabanı ve/veya yazılım altyapısına müdahale ettiği ya da etmeye çalıştığı takdirde tüm haklarını kaybedecektir.

  7. Ford Otomotiv San. A.Ş herhangi bir zamanda proje ve katılım koşulları ile proje tarih aralığını tek taraflı olarak değiştirme ve projeyi gerekçe belirtmeksizin iptal etme, durdurma ve sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.

  8. Kullanıcılar, hazırladıkları videoların Facebook ve Twitter’daki kullanıcı adlarıyla birlikte online ve offline mecralarda ve Ford Otomotiv San. A.Ş. tarafından yapılacak pazarlama iletişimi çalışmalarında kullanılmasını kabul eder.

  9. Projeye katılan kullanıcıların site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, Ford Otomotiv San. A.Ş. ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Ford Otomotiv San. A.Ş.’ye açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Ford Otomotiv San. A.Ş.’ye açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Ford Otomotiv San. A.Ş.‘nin münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  10. Kullanıcı, www.sosyalhayatgecidi.com’u kullanarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.